Медни сплави

Меден, медно – никелов, месингов и бронзов прокат от нас.

Мед и медни сплави:

  • Меден прокат
  • Месингов прокат
  • Медно - никелов прокат
  • Химически състав на мед по ГОСТ 859-78
  • Химически състав на медно-никелова сплав
  • Химически състав на бронз по ГОСТ 5017-74, ТУ 48-21-5028-88
  • Бронзов прокат
  • Химически състав на месинг по ГОСТ 15527-70
  • Химически състав на месинг по ТУ 48-0808-17-94